WYKRYWACZ PRZEWODÓW

Wykrywacze

- Producent: BOSCH
- Wykrywane materiały: żelazo zbrojeniowe, stal, metale
nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod
napięciem oraz nie przewodzące napięcia
- Maks. głębokość pomiaru w stali: 100 mm
- Maks. głębokość wykrywania miedzi: 80 mm

Cena za dobę: 24,39 zł netto / 30,00 zł brutto